Istorijski arhiv Senta - Nacionalni istorijski spomen-park u Opustaseru
Projekti „ŽIVI ARHIVI“

Konkurs za učenike srednjih škola

Opustaser Senta

Istorijski arhiv u Senti i Nacionalni istorijski spomen-park u Opustaseru raspisuje konkurs za učenike srednjih škola pod nazivom: Tisa, reka koja nas povezuje.

Osnovni zadatak konkursnih radova je detaljno prikazivanje način života čoveka koji je živeo na prelazu sa 19. na 20. vek na teritoriji DKMT euroregije, sa posebnim osvrtom na poljoprivredu u plavnom području, tradicionalni ribolov, seču šuma i brodogradnju.

Konkurs se ostvaruje u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, kao deo projekta „Živi arhivi – Sećanje na prošlost zbog budućnosti“ (akronim: LIVES 2; identifikacioni broj: HUSRB/1903/33/0003).

U okviru projekta između ostalog biće štampana knjiga studija na mađarskom i srpskom jeziku sa engleskim rezimeom, koja prikazuje način života čoveka koji je na prelazu iz 19. u 20. vek živeo u skladu sa prirodom, poštujući svoju prirodnu sredinu i vodio racionalan, dugoročno održiv način života. Tekstovi biće prilagođeni većini čitalaca i na taj način želimo privlačiti njihovu pažnju prema posebnom svetu javnih zbirki.

Želja nam je da putem konkursa „Tisa, reka koja nas povezuje“ zainteresujemo školsku omladinu za istraživanje lokalne istorije – odnosno da proširimo njihovo znanje u vezi gore spomenutog perioda.

Obim pisanog konkursnog rada nije ograničen. Uz rad treba priložiti i sažetak (rezime) od 2500–5000 karaktera. Žiri (stručna komisija) obratiće posebnu pažnju na to, da li su korišćeni i arhivski, muzejski izvori (dokumenti, fotografije, muzejski opisi predmeta itd.).

Molimo da u radu tačno naznačite izvore tj. odakle potiču citati, gde se nalazi korišćena literatura, gde se čuvaju dokumenti odnosno predmeti na bazi kojih je sastavljen rad.

Takođe molimo autora rada odnosno njegovog zakonitog zastupnika da pored ispunjavanja konkursnog lista ispuni i izjavu o tome da odobrava Istorijskom arhivu u Senti objavljivanje studije u celosti.

Rok predaje radova je 15. mart 2022. godine.

Način dostavljanja: Na radu se ne naznačuje ime i prezime autora, nego koristi se lozinka – koja se ispisuje na početku rada u gornjem levom uglu. Konkursni list i izjava o objavljivanju predaje se u zatvorenoj koverti, priloženo uz rad.

Materijal slati ili predati na adresi: Istorijski arhiv, Senta, Glavni trg 1/II, 24400 Senta, Republika Srbija. Radove odabrane za objavljivanje, nakon proglašavanja rezultata treba poslati i u elektronskoj formi na adresu zentarhiv@gmail.com

Pristigle radove ocenjuje stručna komisija. Učesnici konkursa – učenici i njihovi mentori – dobiće diplomu i vredne knjižne nagrade. Autori najboljih radova mogu da učestvuju u radu našeg letnjeg logorovanja za mlade istraživače.

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".